Blog Medium Image

บอกลาสมัครบาสเกตบอล 3×3 แบบเก่าร่วมกันสมัครแข่งขันแบบใหม่ดีกว่า

บอกลาสมัครบาสเกตบอล 3x3 แบบเก่าร่วมกันสมัครแข่งขันแบบใหม่เพื่อชาติกันดีกว่า     ปัจจุบันสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) กำหนดรูปแบบการสมัครการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทั้งภายในประเทศ (Territory events) และการแข่งขันระดับนานาชาติ (International events) ให้ทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ (FIBA Platform) แทนการสมัครแบบเดิมๆ โดยการยื่นใบสมัครแข่งขันพร้อมติดรูปภาพนักกีฬาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักกีฬาพร้อมจ่ายค่าสมัครแข่งขัน ทีมนั้นก็พร้อมเข้าแข่งขันได้แล้ว แต่ระบบเก่านี้เมื่อสหพันธ์ฯ ประเมินคะแนนรายการแข่งขัน (Official event) จะได้คะแนนน้อยกว่าระบบใหม่และมีผลทำให้คะแนนสะสมประเทศแพ้ประเทศที่ใช้ระบบการสมัครแข่งขันแบบใหม่ มันต่างกันตรงไหน? ระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่ มาดูการเปรียบเทียบกันครับ การสมัครแข่งขันแบบเก่า    1. ใบสมัครแข่งขันพร้อมติดรูปนักกีฬา  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3. ยื่นใบสมัครกับฝ่ายจัดการแข่งขัน  4. จ่ายค่าสมัคร  5. ฝ่ายจัดจับฉลากแบ่งสาย  6. ฝ่ายจัดทำโปรแกรมแข่งขัน ปัญหาที่พบจากการแข่งขันระบบเก่า     1. คะแนนรายการแข่งขันน้อยกว่า    2. คะแนนผู้เล่นน้อยกว่า   3. เขียนรายชื่อนักกีฬาที่เล่นเข้าแบบฟอร์ม FIBA ทั้งหมด   4. คะแนนความสามารถผู้เล่นบนสนามไม่มี   5. ไม่สามารถนำเป็นหลักฐานศึกษาต่อได้ การสมัครแข่งขันแบบใหม

By |June 20th, 2022|Categories: 3x3 Basketball|0 Comments

การเก็บคะแนนสะสมประเทศ (Federation Ranking)

คะแนนสะสมประเทศไทย (Thailand Ranking)           บาสเกตบอล 3x3 เป็นชนิดกีฬาบาสเกตบอลอีกประเภทหนึ่งที่แตกต่างจากกีฬาบาสเกตบอลทั่วไป (5x5) อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) เหมือนกันโดยมีประเทศสมาชิกทั่วโลกรวมกันประมาณ 207-210 ประเทศ จากกีฬาที่เล่นกันตามท้องถนนและงานประเพณีตามชุมชนชานเมือง (Urban Festival) พัฒนาการจนได้บรรจุเป็นกีฬาเยาวชนโอลิมปิก (Youth Olympic Games) ครั้งแรกในปี 2010 ที่ประเทศสิงคโปร์ ภายในเวลา 10 ปีกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ได้ถูกบรรจุเป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งแรกที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปี 2020 แต่มีโรคระบาดโควิด-19 ต้องเลื่อนมาจัดในปี 2021 โดยการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยทีมแข่งขันทั้งสองประเภทชาย-หญิง จำนวนประเภทละ 8 ทีมทั่วโลกแล้วจำนวน 8 ทีมทั่วโลกสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) คัดเลือกอย่างไร? มาทำความเข้าใจกันได้เลยครับ!! สหพันธ์ฯ นำทีมที่มีคะแนนสะสมประเทศ (Federation Ranking) ที่สูงที่สุดของโลก 4 ทีมโดยประเภททีมชายนำ 3 ประเทศที่มีคะแนนสะสมประเทศสูงสุดรวมประเทศเจ้าภาพ 1 ทีม (ญี่ปุ่น) รวมเป็น

By |May 21st, 2021|Categories: Ranking|0 Comments

Leave a Comment