Banner Website 2019

Slide

ทีมชาติบาสเกตบอล3x3 หญิงรายการ Women Series 2021 Stop 3 ประเทศฝรั่งเศส
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2564

Slide ผู้ฝึกสอน : กมลชนก รัดรอดกิจ
นักกายภาพ : แพรวพรรณ แซ่ลี้
นักกีฬาประกอบด้วย :
1. กนกวรรณ ประจวบสุข
2. วารุณี กิจรักษา
3. รัตติยากรณ์ อุดมสุข
4. สุภาวดี กุญชวน
Slide ส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยกันนะครับ