คะแนนสะสมบาสเกตบอล 3×3 ประเทศไทย (Thailand’s Ranking)

Open women’s ranking (April 2021)     อันดับที่ 23 โลก มีคะแนนสะสม 251,754 คะแนน   U23 women’s ranking (April 2021) อันดับที่ 17 โลก มีคะแนนสะสม 206,827 คะแนน   U18 women’s ranking (April 2021) อันดับที่ 36 โลก มีคะแนนสะสม 14,853 คะแนน   Open men’s ranking (April 2021) อันดับที่ 51 โลก มีคะแนนสะสม 298,370 คะแนน   U23 men’s ranking (April 2021) … Read more

ประเทศไทยได้สิทธิแข่งขัน Olympic Qualifying Tournament ประเทศออสเตรีย

      ธงไตรรงค์จะได้โบกสะบัดในสนามโอลิมปิกแล้ว!!! สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) ได้ส่งจดหมายแจ้งเพื่อทราบว่าประเทศไทยได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน Olympic Qualifying Tournament ณ เมือง Graz ประเทศ Austria ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากทีมวางของรายการทีมหนึ่งได้สละสิทธิไม่เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมไทยซึ่งมีคะแนนสะสมสูงที่สุดอันดับต่อมาจึงได้สิทธิเป็นทีมเข้าแทนที่ นับว่าเป็นปีทองและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและวงการบาสเกตบอลที่ทีมชาติบาสเกตบอล 3×3 ประเภททีมหญิงทีมชาติไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกรายการหนึ่งนอกเหนือจากรายการชิงแชมป์โลกอีก 2 รายการได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีและรุ่นทั่วไปในปีนี้ Olympic Qualifying Tournament เป็นรายการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ที่ประกอบด้วยทีมบาสเกตบอลจากทั่วโลกจำนวน 20 ทีมเพื่อคัดเลือก 3 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Olympic Games ฤดูร้อนที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นที่จะจัดขึ้นในปี 64 ท่ามกลางการระบาดโรคโควิด 19 โดยที่การแข่งขันรายการนี้จะมีทีมบาสเกตบอล 3×3 ระดับแนวหน้าของโลกเข้าร่วมคัดเลือก นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะได้เล่นกับนักบาสเกตบอลระดับโลกเพื่อการพัฒนาฝีมือและประสบการณ์ที่ดีและได้กลับนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬา SEA GAME ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม ปลายปีนี้ต่อไป

ทีมบาสเกตบอล 3×3 ทีมชาติไทยประเภทหญิงรุ่นทั่วไปและรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีได้เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2022,2021

บาส 3×3 หญิงไทยสร้างชื่อ อันดับโลกเลื่อนสูง เข้าชิงแชมป์โลก 2 รุ่น

การทำงานเก็บคะแนนสะสมบาสเกตบอล 3×3 ให้กับประเทศไทยโดยอ.วิรุณ ทองพิลา

ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีนายนิพนธ์ ชวลิตรมณเฑียร เป็นนายกสมาคมฯ (ปีพ.ศ.2560-2564) ทำหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศดูแลคะแนนสะสมประเทศและคุณสมบัตินักกีฬาทีมชาติไทย โดยเริ่มทำงานครั้งแรกเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดคะแนนสะสมประเทศ ดังนี้ เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 รุ่นทั่วไปชาย อันดับที่ 102รุ่นทั่วไปหญิง อันดับที่ 56 รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีชาย อันดับที่ 113รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีหญิง อันดับที่ 74 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 รุ่นทั่วไปชาย อันดับที่ 101รุ่นทั่วไปหญิง อันดับที่ 54 รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีชาย อันดับที่ 111รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีหญิง อันดับที่ 74 รุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปีชาย อันดับที่ 116รุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปีหญิง อันดับที่ 52 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 รุ่นทั่วไปชาย อันดับที่ … Read more

การลงทะเบียนนักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 กับสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ(FIBA)นักกีฬาต้องทำให้ได้สำเร็จ

นักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ทั้งประเภทชาย-หญิง ที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันภายในประเทศที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมฯ หรือการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศตัวแทนประเทศไทยจะต้องลงทะเบียนกับสหพันธ์ฯให้มีคุณสมบัติสมบูรณ์ (Eligible player) และมีสถานะ Confirmed จึงจะได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ดังภาพด้านล่าง นางสาวกนกวรรณ ประจวบสุข นางสาวกนกวรรณ ประจวบสุข นักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ทีมชาติไทย ทำคะแนนสะสมได้ 40,303 คะแนน อยู่อันดับที่ 491 โลกและอันดับประเทศไทยลำดับที่ 4 สถานะของกนกวรรณได้ Confirmed ทำให้มีคุณสมบัตินักกีฬาที่ยอดเยี่ยมสามารถร่วมการแข่งขันได้ทุกระดับ นายกันตพงษ์ โคซาดิก นายกันตพงษ์ โคซาดิก นักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ทีมชาติไทยทีมชาย ทำคะแนนสะสมได้ 52,350 คะแนน อยู่อันดับที่ 395 โลกและอันดับประเทศไทยลำดับที่ 1 สถานะของกันตพงษ์ได้ Confirmed ทำให้มีคุณสมบัตินักกีฬาที่ยอดเยี่ยมสามารถร่วมการแข่งขันได้ทุกระดับ นักกีฬาต้องการลงทะเบียนเพื่อได้คุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของสหพันธ์ฯ (คลิ๊ก)

มารู้จัก Admin

นายวิรุณ ทองพิลา       การศึกษา :   ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิตสุขศึกษา-พลศึกษา  ม.ศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา   กรุงเทพฯ  ปี พ.ศ. 2523ปริญญาโท  มหาบัณฑิตบริหารการศึกษา  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2546Master of Arts in Applied Professional Program DePaul University Chicago USA., 2008Master of Education (TESOL) University of Wollongong Australia, 2012       ประสบการณ์  :   ผู้ตัดสินสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย พระราชูปถัมภ์  พ.ศ. 2525ผู้ตัดสินบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA Referee) ปี ค.ศ. 1989  License no. … Read more