Blog Large

บอกลาสมัครบาสเกตบอล 3×3 แบบเก่าร่วมกันสมัครแข่งขันแบบใหม่ดีกว่า

บอกลาสมัครบาสเกตบอล 3x3 แบบเก่าร่วมกันสมัครแข่งขันแบบใหม่เพื่อชาติกันดีกว่า     ปัจจุบันสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) กำหนดรูปแบบการสมัครการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทั้งภายในประเทศ (Territory events) และการแข่งขันระดับนานาชาติ (International events) ให้ทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ (FIBA Platform) แทนการสมัครแบบเดิมๆ โดยการยื่นใบสมัครแข่งขันพร้อมติดรูปภาพนักกีฬาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักกีฬาพร้อมจ่ายค่าสมัครแข่งขัน ทีมนั้นก็พร้อมเข้าแข่งขันได้แล้ว แต่ระบบเก่านี้เมื่อสหพันธ์ฯ ประเมินคะแนนรายการแข่งขัน (Official event) จะได้คะแนนน้อยกว่าระบบใหม่และมีผลทำให้คะแนนสะสมประเทศแพ้ประเทศที่ใช้ระบบการสมัครแข่งขันแบบใหม่ มันต่างกันตรงไหน? ระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่ มาดูการเปรียบเทียบกันครับ การสมัครแข่งขันแบบเก่า    1. ใบสมัครแข่งขันพร้อมติดรูปนักกีฬา  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

By |June 20th, 2022|Categories: 3x3 Basketball|0 Comments

การเก็บคะแนนสะสมประเทศ (Federation Ranking)

คะแนนสะสมประเทศไทย (Thailand Ranking)           บาสเกตบอล 3x3 เป็นชนิดกีฬาบาสเกตบอลอีกประเภทหนึ่งที่แตกต่างจากกีฬาบาสเกตบอลทั่วไป (5x5) อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) เหมือนกันโดยมีประเทศสมาชิกทั่วโลกรวมกันประมาณ 207-210 ประเทศ จากกีฬาที่เล่นกันตามท้องถนนและงานประเพณีตามชุมชนชานเมือง (Urban Festival) พัฒนาการจนได้บรรจุเป็นกีฬาเยาวชนโอลิมปิก (Youth Olympic Games) ครั้งแรกในปี 2010 ที่ประเทศสิงคโปร์ ภายในเวลา 10 ปีกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ได้ถูกบรรจุเป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งแรกที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปี 2020

By |May 21st, 2021|Categories: Ranking|0 Comments

Leave a Comment