เส้นทางความสำเร็จของบาสเกตบอล 3×3 สู่ระดับโลกและโอลิมปิกปี 2566

En Rue De Paris (Road to Paris) บาสเกตบอล 3×3 ร่วมใจสู่โอลิมปิกเกมส์ 2567 จากการจัดอันดับคะแนนสะสมประเทศของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ปรากฏว่าประเทศไทยได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2566 ทั้งหมด 3 รุ่นได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีทีมชาย, อายุไม่เกิน 18 ปีทีมหญิงและอายุไม่เกิน 23 ปีทีมหญิง การได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันของประเทศไทยเนื่องจากคะแนนสะสมประเทศทั้งสามรุ่นผ่านเกณฑ์เข้าร่วมแข่งขันของสหพันธ์ฯ โดยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชายประเทศไทยมีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่ 3 โลก, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีทีมหญิงประเทศไทยมีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่ 9 โลกและรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีทีมหญิงประเทศไทยมีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่ 19 โลก สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติที่ประชุมให้ส่งทีมบาสเกตบอล 3×3 รุ่นอายุไม่เกิน 23 … Read more

บอกลาสมัครบาสเกตบอล 3×3 แบบเก่าร่วมกันสมัครแข่งขันแบบใหม่ดีกว่า

บอกลาสมัครบาสเกตบอล 3×3 แบบเก่าร่วมกันสมัครแข่งขันแบบใหม่เพื่อชาติกันดีกว่า     ปัจจุบันสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) กำหนดรูปแบบการสมัครการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ทั้งภายในประเทศ (Territory events) และการแข่งขันระดับนานาชาติ (International events) ให้ทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ (FIBA Platform) แทนการสมัครแบบเดิมๆ โดยการยื่นใบสมัครแข่งขันพร้อมติดรูปภาพนักกีฬาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักกีฬาพร้อมจ่ายค่าสมัครแข่งขัน ทีมนั้นก็พร้อมเข้าแข่งขันได้แล้ว แต่ระบบเก่านี้เมื่อสหพันธ์ฯ ประเมินคะแนนรายการแข่งขัน (Official event) จะได้คะแนนน้อยกว่าระบบใหม่และมีผลทำให้คะแนนสะสมประเทศแพ้ประเทศที่ใช้ระบบการสมัครแข่งขันแบบใหม่ มันต่างกันตรงไหน? ระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่ มาดูการเปรียบเทียบกันครับ การสมัครแข่งขันแบบเก่า    1. ใบสมัครแข่งขันพร้อมติดรูปนักกีฬา  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3. ยื่นใบสมัครกับฝ่ายจัดการแข่งขัน  4. จ่ายค่าสมัคร  5. ฝ่ายจัดจับฉลากแบ่งสาย  6. ฝ่ายจัดทำโปรแกรมแข่งขัน ปัญหาที่พบจากการแข่งขันระบบเก่า     1. คะแนนรายการแข่งขันน้อยกว่า    2. คะแนนผู้เล่นน้อยกว่า   3. เขียนรายชื่อนักกีฬาที่เล่นเข้าแบบฟอร์ม FIBA ทั้งหมด  … Read more

ประเทศไทยได้สิทธิแข่งขัน Olympic Qualifying Tournament ประเทศออสเตรีย

      ธงไตรรงค์จะได้โบกสะบัดในสนามโอลิมปิกแล้ว!!! สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) ได้ส่งจดหมายแจ้งเพื่อทราบว่าประเทศไทยได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน Olympic Qualifying Tournament ณ เมือง Graz ประเทศ Austria ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากทีมวางของรายการทีมหนึ่งได้สละสิทธิไม่เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมไทยซึ่งมีคะแนนสะสมสูงที่สุดอันดับต่อมาจึงได้สิทธิเป็นทีมเข้าแทนที่ นับว่าเป็นปีทองและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและวงการบาสเกตบอลที่ทีมชาติบาสเกตบอล 3×3 ประเภททีมหญิงทีมชาติไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกรายการหนึ่งนอกเหนือจากรายการชิงแชมป์โลกอีก 2 รายการได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีและรุ่นทั่วไปในปีนี้ Olympic Qualifying Tournament เป็นรายการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ที่ประกอบด้วยทีมบาสเกตบอลจากทั่วโลกจำนวน 20 ทีมเพื่อคัดเลือก 3 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Olympic Games ฤดูร้อนที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นที่จะจัดขึ้นในปี 64 ท่ามกลางการระบาดโรคโควิด 19 โดยที่การแข่งขันรายการนี้จะมีทีมบาสเกตบอล 3×3 ระดับแนวหน้าของโลกเข้าร่วมคัดเลือก นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะได้เล่นกับนักบาสเกตบอลระดับโลกเพื่อการพัฒนาฝีมือและประสบการณ์ที่ดีและได้กลับนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬา SEA GAME ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม ปลายปีนี้ต่อไป

การทำงานเก็บคะแนนสะสมบาสเกตบอล 3×3 ให้กับประเทศไทยโดยอ.วิรุณ ทองพิลา

ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีนายนิพนธ์ ชวลิตรมณเฑียร เป็นนายกสมาคมฯ (ปีพ.ศ.2560-2564) ทำหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศดูแลคะแนนสะสมประเทศและคุณสมบัตินักกีฬาทีมชาติไทย โดยเริ่มทำงานครั้งแรกเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดคะแนนสะสมประเทศ ดังนี้ เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 รุ่นทั่วไปชาย อันดับที่ 102รุ่นทั่วไปหญิง อันดับที่ 56 รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีชาย อันดับที่ 113รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีหญิง อันดับที่ 74 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 รุ่นทั่วไปชาย อันดับที่ 101รุ่นทั่วไปหญิง อันดับที่ 54 รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีชาย อันดับที่ 111รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีหญิง อันดับที่ 74 รุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปีชาย อันดับที่ 116รุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปีหญิง อันดับที่ 52 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 รุ่นทั่วไปชาย อันดับที่ … Read more

การลงทะเบียนนักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 กับสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ(FIBA)นักกีฬาต้องทำให้ได้สำเร็จ

นักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ทั้งประเภทชาย-หญิง ที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันภายในประเทศที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมฯ หรือการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศตัวแทนประเทศไทยจะต้องลงทะเบียนกับสหพันธ์ฯให้มีคุณสมบัติสมบูรณ์ (Eligible player) และมีสถานะ Confirmed จึงจะได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ดังภาพด้านล่าง นางสาวกนกวรรณ ประจวบสุข นางสาวกนกวรรณ ประจวบสุข นักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ทีมชาติไทย ทำคะแนนสะสมได้ 40,303 คะแนน อยู่อันดับที่ 491 โลกและอันดับประเทศไทยลำดับที่ 4 สถานะของกนกวรรณได้ Confirmed ทำให้มีคุณสมบัตินักกีฬาที่ยอดเยี่ยมสามารถร่วมการแข่งขันได้ทุกระดับ นายกันตพงษ์ โคซาดิก นายกันตพงษ์ โคซาดิก นักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ทีมชาติไทยทีมชาย ทำคะแนนสะสมได้ 52,350 คะแนน อยู่อันดับที่ 395 โลกและอันดับประเทศไทยลำดับที่ 1 สถานะของกันตพงษ์ได้ Confirmed ทำให้มีคุณสมบัตินักกีฬาที่ยอดเยี่ยมสามารถร่วมการแข่งขันได้ทุกระดับ นักกีฬาต้องการลงทะเบียนเพื่อได้คุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของสหพันธ์ฯ (คลิ๊ก)

คณะกรรมการบริหารบาสเกตบอล 3×3 ทวีปเอเชีย (FIBA Asia 3×3 Permanent Committee

FIBA-ASIA (ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562 ที่เมืองโดฮาประเทศการ์ต้า) มีมติเลือก & แต่งตั้ง 3 คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (BSAT) ให้ดำรงตำแหน่ง “คณะกรรมการฝ่าย/Permanent Committee” ของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ – ภาคพื้นเอเซีย (วาระ 2019 – 2023) คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ (ซึ่งมีทั้งหมดรวม 11 ฝ่าย ฝ่ายละ 6 คน – คัดเลือกจากการเสนอชื่อของ 44 ประเทศสมาชิกของสหพันธ์ฯ ในทวีปเอเชีย) มี บทบาท หน้าที่สำคัญในการพัฒนางานของแต่ละฝ่ายตามระบบในระดับทวีป โดย FIBA-ASIA จะกำหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในโอกาสต่อๆไป โดยที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (B.sat) 3 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายเทคนิค (FIBA-Asia Technical Committe) อ.นฤมล หวานดี … Read more

องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บาสเกตบอล 3×3 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีประเภททีมหญิงของประเทศไทยได้แข่งชิงแชมป์โลกปีหน้า 2563

ประเทศไทยโดยเฉพาะแฟนกีฬาบาสเกตบอลทั้งประเทศคงจะมีความสุขและภาคภูมิใจเมื่อได้ทราบข่าวว่าบาสเกตบอล 3×3 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีประเภททีมหญิงของประเทศไทยได้แข่งขันชิงแชมป์โลกปีหน้า 2563 ที่ประเทศจีน นับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มบาสเกตบอล 3×3 ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกซึ่งมีทีมชั้นนำของโลก 20 ประเทศเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย ประเทศจีน (เจ้าภาพ), ญี่ปุ่น, รัสเซีย, มองโกเลีย, โรมาเนีย, ฝรั้งเศส, เนเธอร์แลนด์, อเมริกา, อิตาลี, อิหร่าน, ไต้หวัน, เอสโตเนีย, เบรารุส, เยอรมันนี, สวิสเซอร์แลนด์, ฟิลิปปินส์, อุรุกวัย, สาธารณเชค, อียิปส์และประเทศไทยหลายคนอาจสงสัยหรืออยากทราบถึงองค์ประกอบอะไรหรือทำไมประเทศไทยถึงได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกได้เพราะดูจากรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันล้วนแล้วแต่เป็นประเทศชั้นนำของโลกและมีรูปร่างใหญ่โต ทักษะการเล่นยอดเยี่ยม ส่วนวงการบาสเกตบอลของประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มรู้จักบาสเกตบอล 3 คน เล่นกันครึ่งสนามทั่วไป แข่งขัน 10 นาที ทีมใดทำคะแนนได้ 21 คะแนนก่อนหมดเวลาชนะการแข่งขัน ฯลฯ เพียงแค่ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปีเท่านั้น กระผมนายวิรุณ ทองพิลา คณะกรรมการบริหารกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของนายนิพนธ์ เชาวลิตรมณเฑียร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร โดยที่กระผมมีหน้าที่ดูแลคะแนนบาสเกตบอล 3×3 … Read more

มารู้จัก Admin

นายวิรุณ ทองพิลา       การศึกษา :   ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิตสุขศึกษา-พลศึกษา  ม.ศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา   กรุงเทพฯ  ปี พ.ศ. 2523ปริญญาโท  มหาบัณฑิตบริหารการศึกษา  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2546Master of Arts in Applied Professional Program DePaul University Chicago USA., 2008Master of Education (TESOL) University of Wollongong Australia, 2012       ประสบการณ์  :   ผู้ตัดสินสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย พระราชูปถัมภ์  พ.ศ. 2525ผู้ตัดสินบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA Referee) ปี ค.ศ. 1989  License no. … Read more