เอกสารนำเสนอแนวความคิดการตัดสินบาสเกตบอล 3×3 อย่างมีหลักการและเหตุผลเล่มแรกของเมืองไทย