คณะกรรมการบริหารบาสเกตบอล 3×3 ทวีปเอเชีย (FIBA Asia 3×3 Permanent Committee

Last Updated: 21/01/2020By

FIBA-ASIA (ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562 ที่เมืองโดฮาประเทศการ์ต้า) มีมติเลือก & แต่งตั้ง 3 คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (BSAT) ให้ดำรงตำแหน่ง “คณะกรรมการฝ่าย/Permanent Committee” ของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ – ภาคพื้นเอเซีย (วาระ 2019 – 2023)
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ (ซึ่งมีทั้งหมดรวม 11 ฝ่าย ฝ่ายละ 6 คน – คัดเลือกจากการเสนอชื่อของ 44 ประเทศสมาชิกของสหพันธ์ฯ ในทวีปเอเชีย) มี บทบาท หน้าที่สำคัญในการพัฒนางานของแต่ละฝ่ายตามระบบในระดับทวีป โดย FIBA-ASIA จะกำหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในโอกาสต่อๆไป
โดยที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (B.sat) 3 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายเทคนิค (FIBA-Asia Technical Committe)

อ.นฤมล หวานดี เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายผู้หญิงทวีปเอเชีย (FIBA-Asia Women Committee)
อ.วิรุณ ทองพิลา เป็นคณะกรรมการบริหารบาสเกตบอล 3×3 ทวีปเอเชีย (FIBA-Asia 3×3 Basketball Committee) โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

อนึ่งก่อนหน้านี้ สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA – World) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เลือก รศ.ดร. ประทุม ม่วงมี ของ BSAT ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ฝ่ายจัดการแข่งขัน/Competitions Commission – ซึ่งคัดเลือกจากผู้ ได้รับการเสนอชื่อจาก 213 ประเทศสมาชิกทั่วโลก

 

editor's pick

latest video

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua

Leave A Comment