การลงทะเบียนนักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 กับสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ(FIBA)นักกีฬาต้องทำให้ได้สำเร็จ

Last Updated: 12/03/2021By

นักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ทั้งประเภทชาย-หญิง ที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันภายในประเทศที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมฯ หรือการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศตัวแทนประเทศไทยจะต้องลงทะเบียนกับสหพันธ์ฯให้มีคุณสมบัติสมบูรณ์ (Eligible player) และมีสถานะ Confirmed จึงจะได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ดังภาพด้านล่าง

นางสาวกนกวรรณ ประจวบสุข

นางสาวกนกวรรณ ประจวบสุข นักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ทีมชาติไทย ทำคะแนนสะสมได้ 40,303 คะแนน อยู่อันดับที่ 491 โลกและอันดับประเทศไทยลำดับที่ 4 สถานะของกนกวรรณได้ Confirmed ทำให้มีคุณสมบัตินักกีฬาที่ยอดเยี่ยมสามารถร่วมการแข่งขันได้ทุกระดับ

นายกันตพงษ์ โคซาดิก

นายกันตพงษ์ โคซาดิก นักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ทีมชาติไทยทีมชาย ทำคะแนนสะสมได้ 52,350 คะแนน อยู่อันดับที่ 395 โลกและอันดับประเทศไทยลำดับที่ 1 สถานะของกันตพงษ์ได้ Confirmed ทำให้มีคุณสมบัตินักกีฬาที่ยอดเยี่ยมสามารถร่วมการแข่งขันได้ทุกระดับ

นักกีฬาต้องการลงทะเบียนเพื่อได้คุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของสหพันธ์ฯ (คลิ๊ก)

editor's pick

latest video

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua

Leave A Comment