การทำงานเก็บคะแนนสะสมบาสเกตบอล 3×3 ให้กับประเทศไทยโดยอ.วิรุณ ทองพิลา

Last Updated: 12/03/2021By

ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีนายนิพนธ์ ชวลิตรมณเฑียร เป็นนายกสมาคมฯ (ปีพ.ศ.2560-2564) ทำหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศดูแลคะแนนสะสมประเทศและคุณสมบัตินักกีฬาทีมชาติไทย โดยเริ่มทำงานครั้งแรกเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดคะแนนสะสมประเทศ ดังนี้

เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

รุ่นทั่วไปชาย อันดับที่ 102
รุ่นทั่วไปหญิง อันดับที่ 56
รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีชาย อันดับที่ 113
รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีหญิง อันดับที่ 74

เดือนเมษายน พ.ศ.2560


รุ่นทั่วไปชาย อันดับที่ 101
รุ่นทั่วไปหญิง อันดับที่ 54
รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีชาย อันดับที่ 111
รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีหญิง อันดับที่ 74
รุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปีชาย อันดับที่ 116
รุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปีหญิง อันดับที่ 52

เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

รุ่นทั่วไปชาย อันดับที่ 49
รุ่นทั่วไปหญิง อันดับที่ 25
รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีชาย อันดับที่ 53
รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีหญิง อันดับที่ 42
รุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปีชาย อันดับที่ 51
รุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปีหญิง อันดับที่ 19

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิงทำคะแนนสะสมอันดับ 19 โลกได้เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2564-2566

ความสำเร็จของประเทศไทยกับกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ในครั้งนี้เนื่องด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้การนำโดยนายนิพนธ์ ชวลิตรมณเฑียตลอดจนการได้รับความร่วมมือที่ดีจากสโมสรบาสเกตบอลสมาชิกฯ, ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, นักกีฬา, เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ,ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านและที่สำคัญจากแฟนกีฬาบาสเกตบอลทั่วประเทศทุกท่านครับ

editor's pick

latest video

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua

Leave A Comment